Tóshop-Hungary Kft. + 36 30 457 6124 info@toshop.hu

Adatkezelési Tájékoztató

A Tóshop-Hungary Kft. mint adatkezelő az alábbi jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó, valamint a hatályos jogszabályoknak és elvárásoknak megfelelően jár el a kezelt adatokkal.

A webáruház használatával a Vásárló elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az abban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatainak biztonsága

A Tóshop-Hungary Kft. mint adatkezelő minden tőle elvárható lépést megtesz, hogy a Vásárló által önként megadott személyes adatok tárolása, őrzése és kezelése biztonságosan történjen, illetve azok jogosulatlan felhasználásának és hozzáférésének lehetőségét kizárja.

2. Az adatkezelés célja:

A Tóshop-Hungary Kft. a vásárlás következtében a Vásárló által megadott adatokat kizárólag a következő felsorolásban szereplő célokra használja és tárolja: szerződés teljesítése, a szerződésben foglalt feltételek későbbi bizonyítása, valamint saját részére kimutatások készítésére. A Tóshop-Hungary Kft. az előzőekben megjelölt célokon kívül a személyes adatokat másra nem használja, illetve harmadik félnek nem adja át.

2.1 Az adatkezelés Jogalapjai:

A Tóshop-Hungary Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Hozzájárulását a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő adatai és elérhetősége

Név: Tóshop-Hungary Kft.

Székhely és levelezési cím: 2220 Vecsés Báthori utca 14/A

Cégjegyzékszám: 13-09-161051

Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási szám NAIH-61966/2013.

Adószám: 24217561-2-13

Telefonszám: + 36/30 457 6124

E-mail cím: info(kukac)toshop(pont)hu

3. Az adatok kezelésének időtartalma

Regisztráció és Vendégfiók esetén

A regisztráció közben megadott személyes adatok kezelése a vásárlás megerősítése gomb megnyomását követően kezdődik és a vásárolt termék garanciájának lejártáig tart, de minimum 3 évig vagy a regisztráció törlésének kérelméig tart.

A regisztráció törlését a Vásárló kérheti e-mail ben vagy postai úton is. A kérelem beérkezést és feldolgozást követően 5 munkanapon belül a Tóshop-Hungary Kft. visszaállíthatatlanul törli.

E-mail és telefonos rendelés esetén a rendelést követően kezdődik és az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesüléséig tart az adatok kezelése.

Kapcsolatteremtéskor a Tóshop-Hungary Kft. tudomására jutott személyes adatok esetén az első kapcsolatfelvételtől kezdődik és amennyiben annak nincs az adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célja akkor azok 30 napon belül törlésre kerülnek pl. : Alkatrészbeszerzés.

A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az érintett jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítésére. (Pl. számviteli jogszabály)

4. A kezelés alá vont adatok köre

4.1 Technikai jellegű adatok

A weboldal böngészése során több a vásárlással és a látogatással kapcsolatos információk kerülnek rögzítésre melyeket a rendszer egy vagy több log fájlban tárol és folyamatosan végez.

A log-fájlban tárolt adatokat a rendszer nem kapcsolja össze a regisztrációban megadott adatokkal.(A Log fájlokban rögzítésre kerül az IP cím, a meglátogatott oldal URL címe, valamint az időpontja.) Ezeket az adatokat a Tóshop-Hungary Kft. csak és kizárólag a weboldal működtetéséhez, a felhasználói élmény javításához és saját elemzéseihez használja fel. A fenti adatokhoz csak a Tóshop-Hungary Kft. fér hozzá és az adatok automatikusan törlésre kerülnek 90 nap után.

4.2 Internetes Cookie-k (sütik)

A Tóshop-Hungary Kft. által üzemeltetett www.toshop.hu webáruház két féle cookie-t használ a látogató böngészőjének azonosításához és a vásárlási lépések megfelelő működéséhez.

Átmeneti cookie: ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlésre kerül és egy állandó cookie ami a vásárlási lépések működésére szolgál. Ezeket a böngésző automatikusan letölti és tárolja a Vásárló eszközén az oldal felkeresésekor. Ezért a vásárlónak engedélyeznie kell a böngészőjében a cookie-kat. Ennek megtörténtéről a vásárló a Tóshop-Hungary Kft. től további tájékoztatást nem kap.

Az internetes cookie-k a későbbiekben is bármikor tilthatóak és törölhetőek a Vásárló böngészőjében.

A Tóshop-Hungary Kft. által használt cookiek veszélytelenek a látogató és a Vásárló eszközére abban káros tartalom nem található.

4.3 Személyes adatok

Kötelezően megadandó személyes adatok a Vásárláshoz.

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Telefonszám

Jelszó

Szállítási adatok

Számlázási adatok (Név, Cím) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel.

Kötelezően megadandó adatok az E-mailes és telefonos rendelés esetén.

Név

Cím

telefonszám

E-mail cím

Szállítási adatok

Számlázási adatok (Név, Cím) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel.

Nem kötelezően de a Vásárló megadhat a fentieken kívül eső személyes adatokat amiket a Tóshop-Hungary Kft. csak a teljesítés elősegítéséhez használ fel.

5. Személyek akik megismerhetik az ön adatait.

Az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok érdekében a Tóshop-Hungary Kft. és munkatársai ismerhetik meg az ön adatait melyet harmadik félnek nem adnak ki és azokat nem teszik közzé.

A Tóshop-Hungary Kft. adatfeldolgozót vesz igénybe a megrendelések, elszámolások és a számviteli törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésének érdekében. A külső szereplők (adatfeldolgozó) adatkezeléséi gyakorlatáért a Tóshop-Hungary Kft. nem felelős.

6. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó igénybevétele a Tóshop-Hungary Kft.- vel kötött szerződés alapján csak a megrendelés teljesítése céljából (pl: szállítás, számvitel) dolgozhatja fel személyes adatait. Azokat az adatfeldolgozó az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokon kívül a személyes adatokat másra nem használja fel.

Szállítás

Név: Magyar Posta Zrt.

Ügyfélfogadás: Budapest XIII, Dunavirág út 2–6., 2. torony, földszint 8.

Levelezési Cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Központ 3512 Miskolc

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal: www.posta.hu

Kártyás fizetés

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely és levelezési cím: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32

Telefonszám: + 36 1 366 6611

E-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)simple(pont)hu

Weboldal: www.simplepay.hu

Elektronikus számlázás és hitelesítés

Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely és levelezési cím: 1031 Budapest Záhony utca 7/c:

Telefonszám: + 36 30 354 4789

E-mail cím: info(kukac)samlazz(pont)hu

Weboldal: www.szamlazz.hu

7. Vásárlói jogok

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Vásárló bármikor kérhet tájékoztatást a rá vonatkozó és a Tóshop-Hungary Kft. által kezelt személyes adatairól, illetve azok felhasználásának céljairól, időtartalmáról és az adatfeldolgozók köréről. A kérelem benyújtását követően a Tóshop-Hungary Kft. 30 napon belül írásban válaszol a feltett kérdésekre és adja meg a kívánt tájékoztatást.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel a Vásárló a Tóshop-Hungary Kft. - től az alábbiakban megjelölt elérhetőségeken kaphat felvilágosítást.

A helytelen adatok módosítását, törlését, zárolását a Vásárló bármikor jogosult kérni a Tóshop-Hungary Kft. től mint adatkezelőtől.

A kérelem berkezését követően a kért módosítások vagy az adatok törlése 3 munkanapon belül visszavonhatatlanul megtörténik. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályokban (pl: számviteli szabályozás) meghatározott a Tóshop-Hungary Kft. -re vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, melyeket a szükséges időtartamig a Tóshop-Hungary Kft. megőriz.

A személyes adatok zárolása, törlése, módosítása esetén a vásárlót és mindazokat értesíteni kell akiknek korábban azokat adatkezelés céljára továbbították. Amennyiben a vásárló jogos érdekeit nem sérti az értesítés mellőzhető.

A Vásárlónak joga van a személyes adatainak szabad hordozásához és adatainak elfeledtetéséhez is.

Ha a vásárló által kért módosításokat a Tóshop-Hungary Kft. nem tudja teljesíteni akkor a Tóshop-Hungary Kft. közli annak ténybeli és jogi akadályait a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.

Az érintettnek joga van tiltakozni a megadott személyes adatok kezelése ellen. A Tóshop-Hungary Kft. tudomására jutott tiltakozásra 15 napon belül írásban válaszol.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név Tóshop-Hungary Kft.

Levelezési cím 2220 Vecsés Báthori utca 14/A

E-mail info(kukac)toshop(pont)hu

További jogérvényesítési lehetőségeket az érintett számára a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) valamint az Info.tv biztosít melyek az alábbiak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.

www.naih.hu

tel: + 36 1 391-1400

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pest megyei Bíróság

1055 Budapest Markó utca 16

Tel: + 36 1 268 4500

www.kuria-birosag.hu

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8. Egyéb rendelkezések.

A Tóshop-Hungary Kft. tudomására jutott vagy megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért az azt átadó személy felel.

Amennyiben mindkét félnek jogos érdeke fűződik hozzá a Tóshop-Hungary Kft. más az adatvédelmi tájékoztatóban nem szereplő adatkezelőt is megbízhat eseti jelleggel a Vásárló megrendelésének gyorsabb teljesítése érdekében.

Ha a szolgáltatások igénybevételéhez a Vásárló harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen kárt okozott a Tóshop-Hungary Kft. kártérítési igényre és érvényesítésére jogosult az adatot megadott vásárlóval szemben.

A vásárló a honlap használatával egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott adatok és szerkeszthető tartalmak a Tóshop-Hungary Kft. és harmadik fél jogait és jogos érdekeit nem sértik. A megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat Vásárló általi be nem tartásából adódó bárminemű kárért a Tóshop-Hungary Kft.-t felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.

A Tóshop-Hungary Kft. ért bárminemű kár esetén minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személyazonosságának megállapításához.

A Tóshop-Hungary Kft. jelenleg több harmadik fél által nyújtott szolgáltatást is biztosít oldalain de ezeknek a szolgáltatásoknak az adatkezelési gyakorlatáért a Tóshop-Hungary Kft. nem felelős.

Jelenleg az alábbi szolgáltatók érhetőek el:

facbook.com, twitter.com google.hu és az azokhoz kapcsolódó google inc. szolgáltatások és leányvállalataik.

A Tóshop-Hungary Kft. nem üzemeltet hírlevélküldő szolgáltatást és direkt marketing tevékenységet.

A Tóshop-Hungary Kft. Jogosult bármikor megváltoztatni az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan de a vásárlót erről előzetesen értesíti. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót a vásárló ráutaló magatartással vagy a szolgáltatás használatával elfogadja.

2021-11-11

Kérdésed van? Itt segítünk.

Rendelés, tanácsadás
+36 30 457 6124
info@toshop.hu


Tóshop-Hungary Kft kertészeti kis és nagykereskedés

Szállítás és átvétel

- Szállítás futárszolgálattal: 2.190 Ft-tól
- Szállítás teherautóval: Egyedi ajánlat alapján
- Személyes átvételi lehetőségek
BP XVI Cinkota Szabadföld út 51.

Megrendelésedet az átvételi pontunkra díjmentesen kiszállítjuk ahol akár hétvégén is átveheted.