Adatkezelési Tájékoztató 
 
A Tóshop-Hungary Kft. mint adatkezelő az alábbi jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó, valamint a hatályos jogszabályoknak és elvárásoknak megfelelően jár el a kezelt adatokkal.
 
A webáruház használatával a Vásárló elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az abban meghatározott adatkezelésekhez.
 
1. Adatainak biztonsága
 
A Tóshop-Hungary Kft. mint adatkezelő minden tőle elvárható lépést megtesz, hogy a Vásárló által önként megadott személyes adatok tárolása, őrzése és kezelése biztonságosan történjen, illetve azok jogosulatlan felhasználásának és hozzáférésének lehetőségét kizárja.
 
2. Az adatkezelés célja:
 
A Tóshop-Hungary Kft. a vásárlás következtében a Vásárló által megadott adatokat kizárólag a következő felsorolásban szereplő célokra használja és tárolja: szerződés teljesítése, a szerződésben foglalt feltételek későbbi bizonyítása, valamint saját részére kimutatások készítésére. A Tóshop-Hungary Kft. az előzőekben megjelölt célokon kívül a személyes adatokat másra nem használja.
 
2.1 Az adatkezelés Jogalapjai:
 
A Tóshop-Hungary Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Hozzájárulását a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 
Az adatkezelő adatai és elérhetősége
Név: Tóshop-Hungary Kft.
Székhely és levelezési cím: 2220 Vecsés Báthori utca 14/A
Cégjegyzékszám: 13-09-161051
Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi nyilvántartási szám NAIH-61966/2013.
Adószám: 24217561-2-13
Telefonszám: + 36/30 295 4949
E-mail cím: info@ toshop.hu
 
3. Az adatok kezelésének időtartalma
 
Regisztráció esetén
 
A regisztráció közben megadott személyes adatok kezelése a vásárlás megerősítése gomb megnyomását követően kezdődik és a regisztráció törléséig tart. 
 
A regisztráció törlését a Vásárló kérheti e-mail ben vagy postai úton is. A kérelem beérkezést és feldolgozást követően 5 munkanapon belül a Tóshop-Hungary Kft. visszaállíthatatlanul törli.
 
A regisztrációt vagy az utolsó vásárlást követően a Vásárló 2 évig nem jelentkezik be akkor a megadott adatai és felhasználói fiókja automatikusan törlésre kerül a rendszerből.
 
E-mail és telefonos rendelés esetén a rendelést követően kezdődik és az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesüléséig tart az adatok kezelése.
 
Kapcsolatteremtéskor a Tóshop-Hungary Kft. tudomására jutott személyes adatok esetén az első kapcsolatfelvételtől kezdődik és amennyiben annak nincs az adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célja akkor azok 30 napon belül törlésre kerülnek.
 
A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az érintett jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítésére. (Pl. számviteli jogszabály)
 
4. A kezelés alá vont adatok köre
 
4.1 Technikai jellegű adatok
 
A weboldal böngészése során több a vásárlással és a látogatással kapcsolatos információk kerülnek rögzítésre melyeket a rendszer egy vagy több log fájlban tárol és folyamatosan végez. 
 
A log-fájlban tárolt adatokat a rendszer nem kapcsolja össze a regisztrációban megadott adatokkal.(A Log fájlokban rögzítésre kerül az IP cím, a meglátogatott oldal URL címe, valamint az időpontja.) Ezeket az adatokat a Tóshop-Hungary Kft. csak és kizárólag a weboldal működtetéséhez, a felhasználói élmény javításához és saját elemzéseihez használja fel. A fenti adatokhoz csak a Tóshop-Hungary Kft. fér hozzá.
 
4.2 Internetes Cookie-k (sütik)
 
A Tóshop-Hungary Kft. által üzemeltetett www.toshop.hu webáruház két féle cookie-t használ a látogató böngészőjének azonosításához és a vásárlási lépések megfelelő működéséhez. 
 
Átmeneti cookie: ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlésre kerül és egy állandó cookie ami a vásárlási lépések működésére szolgál. Ezeket a böngésző automatikusan letölti és tárolja a Vásárló eszközén az oldal felkeresésekor. Ezért a vásárlónak engedélyeznie kell a böngészőjében a cookie-kat. Ennek megtörténtéről a vásárló a Tóshop-Hungary Kft. től további tájékoztatást nem kap.
 
A Tóshop-Hungary Kft. által használt cookiek veszélytelenek a látogató és a Vásárló eszközére abban káros tartalom nem található.
 
4.3 Személyes adatok
 
Kötelezően megadandó személyes adatok a regisztrációhoz.
Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Telefonszám
Jelszó
Szállítási adatok
Számlázási adatok (Név, Cím) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel.
 
Kötelezően megadandó adatok az E-mailes és telefonos rendelés esetén.
Név
Cím
telefonszám
E-mail cím
Szállítási adatok
Számlázási adatok (Név, Cím) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel.
 
Nem kötelezően de a Vásárló megadhat a fentieken kívül eső személyes adatokat amiket a Tóshop-Hungary Kft. csak a teljesítés elősegítéséhez használ fel.
 
5. Személyek akik megismerhetik az ön adatait.
 
Az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok érdekében a Tóshop-Hungary Kft. és munkatársai ismerhetik meg az ön adatait melyet harmadik félnek nem adnak ki és azokat nem teszik közzé. 
 
A Tóshop-Hungary Kft. adatfeldolgozót vesz igénybe a megrendelések, elszámolások és a számviteli törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésének érdekében. A külső szereplők (adatfeldolgozó) adatkezeléséi gyakorlatáért a Tóshop-Hungary Kft. nem felelős.
 
6. Adatfeldolgozó
 
Az adatfeldolgozó igénybevétele a Tóshop-Hungary Kft.- vel kötött szerződés alapján csak a megrendelés teljesítése céljából (pl: szállítás, számvitel) dolgozhatja fel személyes adatait. Azokat az adatfeldolgozó az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokon kívül a személyes adatokat másra nem használja fel.
 
Név: Magyar Posta Zrt.
Ügyfélfogadás: Budapest XIII, Dunavirág út 2–6., 2. torony, földszint 8.
Levelezési Cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Központ 3512 Miskolc 
e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
 
 
7. Vásárlói jogok
 
7.1 Tájékoztatáshoz való jog
 
A Vásárló bármikor kérhet tájékoztatást a rá vonatkozó és a Tóshop-Hungary Kft. által kezelt személyes adatairól, illetve azok felhasználásának céljairól, időtartalmáról és az adatfeldolgozók köréről. A kérelem Benyújtását követően a Tóshop-Hungary Kft. 30 napon belül írásban válaszol a feltett kérdésekre és adja meg a kívánt tájékoztatást.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel a Vásárló a Tóshop-Hungary Kft. - től az alábbiakban megjelölt elérhetőségeken kaphat felvilágosítást.
 
A helytelen adatok módosítását, törlését, zárolását a Vásárló bármikor jogosult kérni a Tóshop-Hungary Kft. től mint adatkezelőtől. 
 
A kérelem berkezését követően a kért módosítások vagy az adatok törlése 3 munkanapon belül visszavonhatatlanul megtörténik. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályokban (pl: számviteli szabályozás) meghatározott a Tóshop-Hungary Kft. -re vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, melyeket a szükséges időtartamig a Tóshop-Hungary Kft. megőriz.
 
A személyes adatok zárolása, törlése, módosítása esetnén a vásárlót és mindazokat értesíteni kell akiknek korábban azokat adatkezelés céljára továbbították. Amennyiben a vásárló jogos érdekeit nem sérti az értesítés mellőzhető.
 
Ha a vásárló által kért módosításokat a Tóshop-Hungary Kft. nem tudja teljesíteni akkor a Tóshop-Hungary Kft. közli annak ténybeli és jogi akadályait a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.
 
Az érintettnek joga van tiltakozni a megadott személyes adatok kezelése ellen. A Tóshop-Hungary Kft. tudomására jutott tiltakozásra 15 napon belül írásban válaszol.
 
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
 
Név Tóshop-Hungary Kft.
Levelezési cím 2220 Vecsés Báthori utca 14/A
E-mail info@ toshop.hu
 
További jogérvényesítési lehetőségeket az érintett számára a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) valamint az Info.tv biztosít melyek az alábbiak.
 
A területileg illetékes Bíróság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.)
 
8. Egyéb rendelkezések.
 
A Tóshop-Hungary Kft. tudomására jutott vagy megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért az azt átadó személy felel.
 
Ha a szolgáltatások igénybevételéhez a Vásárló harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen kárt okozott a Tóshop-Hungary Kft. kártérítési igényre és érvényesítésére jogosult az adatot megadott vásárlóval szemben.
 
A vásárló a honlap használatával egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott adatok és szerkeszthető tartalmak a Tóshop-Hungary Kft. és harmadik fél jogait és jogos érdekeit nem sértik. A megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
 
Az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat Vásárló általi be nem tartásából adódó bárminemű kárért a Tóshop-Hungary Kft.-t felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.
 
A Tóshop-Hungary Kft. ért bárminemű kár esetén minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személyazonosságának megállapításához.
 
A Tóshop-Hungary Kft. jelenleg több harmadik fél által nyújtott szolgáltatást is biztosít oldalain de ezeknek a szolgáltatásoknak az adatkezelési gyakorlatáért a Tóshop-Hungary Kft. nem felelős.
Jelenleg az alábbi szolgáltatók érhetőek el:
 facbook.com, twitter.com google.hu és az azokhoz kapcsolódó google inc. szolgáltatások és leányvállalataik.
 
 
 
A Tóshop-Hungary Kft. Jogosult bármikor megváltoztatni az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan de a vásárlót erről előzetesen értesíti. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót a vásárló ráutaló magatartással vagy a szolgáltatás használatával elfogadja.
 
 
2015.01.01
 

Nézd meg őket is

AcquaArte Orange Set
Orange
42.000 Ft
dribox_285
Dribox 285
5.634 Ft
dribox_330
Dribox 330
6.329 Ft

Fonalas alga

I-Tronic készülék vegyszermentes megoldást kínál a tóban megjelenő fonalasalga ellen, minimális karbantartásigényű és egyszerűen üzemeltethető. 

Kérdésed van? Itt segítünk!

Telefonos rendelés, garancia, tanácsadás, szerviz. stb.

06 30 457 6124

info @toshop.hu

Céginformációk

Átvételi pontjaink

Korrekt Optika Gyál

TintColor  BP 16. ker Cinkota

Korrekt Optika Üllő

Weboldalunk sütiket használ. Az oldal használatával elfogadod a sütik használatát az eszközödön.